Kontakt z AMC
Flaga Polska Flaga Angielska Flaga Niemiecka
Dr Artur Śliwiński jest Członkiem
Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5
wi-fi parking klimatyzacja telewizja posiłki transport opieka 24h/7

ZabiegiOrtopedia › ALLOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO

 

Operacja polega na wycięciu zniszczonych powierzchni stawu kolanowego i zastąpieniu ich elementami sztucznymi - czyli protezą. Proteza zbudowana jest z trzech zasadniczych części:

 • dwóch metalowych mocowanych na końcach stawowych kości udowej i piszczelowej,
 • oraz zlokalizowanej między nimi wkładki polietylenowej (polietylen wysokiej gęstości HDPE).

Powszechniejsze  jest mocowanie elementów protezy do kości, specjalnym klejem - potocznie nazywanym cementem. Możemy również zamocować protezę bezcementowo, przy sprzyjających warunkach anatomicznych.

WSKAZANIA DO ZABIEGU

Zabieg wykonuje się u pacjentów, u których doszło do zniszczenia  powierzchni stawowych:

 • najczęściej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej
 • w przebiegu chorób zapalnych, zwłaszcza reumatoidalnego zapalenia stawów
 • po urazach
 • po wrodzonych lub nabytych zniekształceniach stawu kolanowego

Objawy jakie przemawiają za koniecznością operacji to:

 • uporczywy ból, utrzymujący się przez większą część dnia, z niewielką lub krótkotrwałą poprawą po lekach przeciwbólowych
 • trudności ze wstaniem z pozycji siedzącej
 • trudności w chodzeniu, szczególnie po schodach
 • ograniczenie codziennej aktywności życiowej
 • zaburzenia osi kończyn dolnych.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU OPERACYJNEGO

1. Przed przyjęciem do AMC pacjent będzie poproszony o wykonanie badań laboratoryjnych. Ich zakres uzależniony jest od wieku i stanu ogólnego:

 • morfologia krwi
 • APTT (krzepliwość krwi)
 • jonogram
 • grupa krwi
 • badanie ogólne moczu
 • EKG (obowiązkowo po  40 roku życia)
 • RTG klatki piersiowej (zdjęcie aktualne, zrobione najwcześniej pół roku przed planowanym zabiegiem)
 • wszystkie dodatkowe badania zalecone przez lekarza w trakcie konsultacji.

Mogą zostać zlecone inne badania dodatkowe, w celu określenia aktualnego stanu zdrowia, np. w przypadku chorób tarczycy - wymagane są aktualne badania TSH, FT3,FT4.

 1.  Pacjent powinien wykonać cykl szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby,                         
 2.  Jeżeli chory leczy się specjalistycznie, szczególnie na choroby serca, cukrzycę, żylaki   kończyn dolnych -powinien odbyć konsultację specjalistyczną o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego oraz ewentualnych zaleceniach terapeutycznych na czas pobytu w AMC.
 3. W okresie 10 dni przed zabiegiem należy unikać przyjmowania leków zawierających kwas acetylosalicylowy (np. Acard, Aesan, Aspiryny, Polopiryny), preparatów acenokumarolu (np. Acenokumarol, Syncumar, Cintrom), ponieważ leki tych grup zwiększają ryzyko nadmiernego krwawienia w trakcie operacji i w okresie pooperacyjnym, co powoduje wzrost możliwości powikłań.
 4. Wskazane jest uzyskanie konsultacji stomatologicznej, celem  wykluczenia przewlekłych ognisk zapalnych w obrębie jamy ustnej. Obecność infekcji w jamie ustnej, zagraża  przedostaniem bakterii drogą krwionośną i zakażeniem protezy, co wywołuje jej obluzowanie i konieczność ponownego zabiegu.
 5. Zalecona jest normalizacja masy ciała. Nadmierna masa ciała zwiększa szybkość „zużywania” endoprotezy.
 6. Poprawa kondycji fizycznej przed zabiegiem zaowocuje szybszym powrotem do pełnej sprawności po zabiegu. Szczególnie zalecone jest wzmocnienie mięśni kończyny dolnej i górnej
 7. Pacjent powinien zorganizować sobie funkcjonowanie w domu po zabiegu. Ustawienie mebli umożliwiające chodzenie o kulach lub z balkonikiem, usunięcie przedmiotów o które można potknąć się w trakcie chodzenia, eliminując w ten sposób ryzyko upadku. Zapewnić pomoc innych osób (transport z Kliniki, przygotowywanie posiłków).

Planowy zabieg operacyjny nie może zostać wykonany w przypadku złego stanu zdrowia pacjenta, w dniu zaplanowanej operacji. Wszelkiego rodzaju infekcje bakteryjne, czy wirusowe oraz nieustabilizowane choroby przewlekłe, spowodują odstąpienie lekarza od zaplanowanego zabiegu operacyjnego do czasu poprawy stanu zdrowia lub wyjaśnienia wątpliwości medycznych. Zlecone w okresie przedoperacyjnym badania, mają za zadanie pomóc lekarzowi w określeniu aktualnego stanu zdrowia i możliwości jego poprawy, do dnia wyznaczonej operacji. 

POBYT  W KLINICE 

W dniu zabiegu należy pozostać na czczo, nie przyjmować pokarmów, pić płynów i żuć gumy.  Rodzaj znieczulenia wybierany jest przez lekarza anestezjologa po rozmowie z pacjentem. Najczęściej jest to znieczulenie rdzeniowe, z wyłączeniem czucia od pasa w dół. Operacja przeciętnie trwa 90 min. Po zabiegu pacjent wraca na oddział, gdzie pozostaje pod dokładnym nadzorem. Prowadzona jest wczesne uruchomienie pacjenta. Przy pomocy rehabilitanta, pacjent jest pionizowany, uczony chodzenia o kulach, uczony wykonywania ćwiczeń. Około 2 doby po zabiegu usuwany jest dren, zabezpieczający przed rozwijaniem się krwiaka w miejscu zabiegu. Około 4 dnia pacjent jest wypisywany do domu.

CZYNNIKI RYZYKA

Zabieg alloplastyki jest generalnie procedurą bezpieczną, jednak nie istnieje zabieg operacyjny po którym nie mogą wystąpić powikłania. Świadomość istnienia takiego ryzyka pozwala personelowi podjąć działania zmniejszające prawdopodobieństwo ich wystąpienia, a w razie ich zaistnienia wdrożyć szybkie i skuteczne postępowanie.

 1. Infekcje wczesne są praktycznie wyeliminowane przez skrupulatne przestrzeganie procedur na bloku operacyjnym oraz w okresie pooperacyjnym, ponieważ dysponujemy najnowocześniejszą salą operacyjną spełniającą, a nawet przekraczającą obowiązujące wymagania. Dysponujemy własną nowoczesną sterylizatornią, rygorystycznie przestrzegając zasad sterylizacji, stosujemy jednorazowe materiały,  nowoczesne środki odkażające.
 2. Infekcje późne nie związane z samym zabiegiem,  endoproteza to duże ciało obce i w jej otoczeniu łatwo mogą osiąść bakterie znajdujące się w ustroju (niewyleczone zęby, infekcja dróg moczowych). Dlatego należy zwalczać wszelkie potencjalne ogniska infekcji w organizmie. Większość infekcji udaje się skutecznie leczyć antybiotykami, lecz masywne zakażenie może zmusić do wykonania ponownej operacji włącznie z usunięciem  protezy. Po wyleczeniu zapalenia kilkanaście tygodni później ponownie wszczepia się inną endoprotezę.
 3. Złamania. Istnieje niewielkie ryzyko złamań kostnych w obrębie kości udowej, piszczelowej lub rzepki . Najczęściej mają ograniczony zasięg i same ulegają wygojeniu, czasem wymagają zespolenia wymagającego dłuższego nieobciążania kończyny.
 4. Obluzowanie protezy. Z upływem czasu użytkowania proteza może się obluzować wobec otaczającej ją kości. Wpływ na to mają zarówno osobnicze właściwości tkanki kostnej jak i sposób użytkowania sztucznego stawu. Leczeniem z wyboru jest wymiana protezy. Aktualny czas przeżycia endoprotez wynosi ok. 15-20 lat dla starszych konstrukcji. Można oczekiwać, że współczesne najnowsze konstrukcje endoprotez pozwolą na wydłużenie czasu użytkowania.
 5. Zakrzepica żylna. Brak ruchu w okresie pooperacyjnym sprzyja powstawaniu zakrzepów z żyłach kończyn dolnych. Standardowo każdy pacjent otrzymuje profilaktykę przeciwzakrzepową w okresie pobytu w Klinice. Może mieć ona formę zastrzyków lub tabletek doustnych. Konieczne jest jej utrzymanie przez 6 tygodni po zabiegu.
 6. Zaburzenia osi kończyny. Pomimo szczególnej uwagi na odtworzenie osi kończyny, w trakcie zabiegu zdarza się, że nie jest ona idealnie skorygowana i pozostaje niewielkie zagięcie osi. Najczęściej zaburzenia są niewielkie i nie stanowią istotnego problemu dla pacjenta.
 7. Reakcje alergiczne. Zdarzają się rzadkie uczulenia na stopy metali, z których wykonane są implanty. Jeśli zdarzały się reakcje alergiczne na metale, wskazane jest wykonanie testów uczuleniowych. Możliwe jest wówczas zastosowanie protezy wykonanej bez użycia tych metali, lub pokrytej specjalną warstwą ochronną.