Aktualności

10-12.10.2019 Poznań - XVII Zjazd PTChPRiE oraz Sympozjum ISAPS

10-12.10.2019 Poznań - XVII Zjazd PTChPRiE oraz Sympozjum ISAPS

Dr n. med. Artur Śliwiński - mimo wieloletniego doświadczenia nigdy nie spoczywa na laurach i nieustannie stawia na poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności w zakresie chirurgii plastycznej. Kolejnym wyzwaniem dla dr Śliwińskiego, jako członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej - było wystąpienie na Sympozjum organizowanym przez ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) w dniach 10 -12.10.2019 w Poznaniu, podczas którego doktor przedstawił nowoczesne techniki wykorzystywane w operacjach facelifting’u.
W kolejnym wykładzie rozwinął temat osocza bogatopłytkowego oraz możliwości jego zastosowania w chirurgii plastycznej.

IV KONFERENCJA - RAK PIERSI, ONKOLOGA I PLASTYKA

IV KONFERENCJA - RAK PIERSI, ONKOLOGA I PLASTYKA

Czwarta edycja konferencji ”RAK PIERSI - ONKOLOGIA I PLASTYKA” odbyła się w Poznaniu w dniach 20-21 września 2019 roku. Podczas tego spotkania, lekarze biorący udział w konferencji poruszali temat problemów związanych z leczeniem chorób nowotworowych piersi oraz rekonstrukcją piersi u kobiet po operacjach. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami jak teoria przekłada się na codzienną praktykę kliniczną.  Nasi specjaliści – dr n. med. Artur Śliwiński oraz lek. Piotr Krajewski wzięli w spotkaniu czynny udział i podczas swojego wystąpienia omówili bliski im temat związany z rekonstrukcjami piersi.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami - jak zawsze wspaniała atmosfera, doborowe towarzystwo i ciekawe wykłady na wysokim poziomie.

7 International Breast Symposium Dusseldorf 2019

7 International Breast Symposium Dusseldorf 2019

Kolejne konferencje, sympozja, szkolenia są okazją do wymiany doświadczeń oraz poszukiwaniem odpowiedzi na wciąż zadawane pytanie: jak operować by w pełni zadowolić pacjenta? 7 International Breast Symposium w tym roku cieszyło się jeszcze większym zainteresowaniem wśród światowej sławy specjalistów z zakresu chirurgii estetycznej i rekonstrukcyjnej piersi. Powstało między innymi międzynarodowe stowarzyszenie IBSA (International Breast Surgery Alliance) - które ma na celu ułatwienie wymiany doświadczeń oraz organizowanie szkoleń. Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć! Dziękujemy organizatorom - było to bardzo udane i owocne sympozjum.