Zespół

MGR ANETA WASSER - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, kierownik zespołu pielęgniarek, koorynator zespołu AMC

BARBARA MURAWSKA - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, oddziałowa zespołu pielęgniarek

 

POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY AMC (W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ):

 • DUTKIEWICZ ANNA – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • GŁOWACKA TAMARA – mgr pielęgniarstwa
 • HELD BEATA – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • JAKUBIEC KAROLINA – mgr położnictwa
 • KAMIŃSKA BARBARA - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki
 • KAMKOWSKA MARIA – pielęgniarka dyplomowana
 • KLICZKOWSKA ANNA – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki
 • KUSTOSZ ALEKSANDRA – mgr pielęgniarstwa
 • MATYSIAK KAROLINA – mgr położnictwa
 • MIKSZA JADWIGA - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 • SIDORUK BOŻENA - kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 • SIKORA ANNA – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 • WALICKA MONIKA – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki
 • WIERYCZ MAŁGORZATA – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki
 • WÓJCIK SYLWIA – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

MARTA MAJCHRZAK - dyplomowany fizjoterapeuta