Kontakt z AMC
Flaga Polska Flaga Angielska Flaga Niemiecka
Dr Artur Śliwiński jest Członkiem
Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5
wi-fi parking klimatyzacja telewizja posiłki transport opieka 24h/7

ZabiegiOrtopedia › Uszkodzenia chrząstki stawowej

Chrząstka stawowa pokrywa końce kości tworzących staw. Powierzchnia chrząstki stawowej jest gładka, równa i twarda, w większości stawów jest chrząstką szklistą. Grubość chrząstki jest różna. W zależności od stawu wynosi średnio od 0,5 do 2 mm. Najistotniejszą własnością chrząstki stawowej jest odporność na ścieranie. Chrząstka szklista posiada dużą wytrzymałość oraz sprężystość, co pozwala na łatwe i prawidłowe odkształcanie się pod wpływem obciążeń przenoszonych w czasie ruchów stawu. Z wiekiem chrząstka traci swoją sprężystość i staje się coraz cieńsza i bardziej miękka. Chrząstka nie jest unerwiona i nie ma naczyń krwionośnych, komórki chrząstki (chondrocyty) są odżywiane z płynu stawowego krążącego po powierzchniach stawowych oraz w niewielkim stopniu od strony kości. Chrząstka stawowa ma decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania stawów. Każda choroba chrząstki oznacza powolne niszczenie stawu i postępujący proces zwyrodnienia. Zespół przedwczesnego zużywania chrząstki stawowej jest znamienny dla współczesnych czasów. Do niedawna choroba ta była domeną osób starzejących się i starych. Aktualnie dotyka osób coraz młodszych (młodych dorosłych, a nawet młodzieży). Główną przyczyną zespołu przedwczesnego zużycia chrząstki są sumujące się przeciążenia i mikrourazy (otyłość, mało aktywny tryb życia, szkodliwe obciążenia mechaniczne stawów spowodowane okazjonalnie wykonywanymi ćwiczeniami fizycznymi). Częstą przyczyną uszkodzenia chrząstki stawowej jest niestabilność stawu wynikająca z uszkodzeń więzadeł lub uszkodzenia łąkotki. Uszkodzona chrząstka w sposób biologiczny może zostać zregenerowana jedynie z wytworzeniem blizny chrząstko podobnej - tzw. chrząstki włóknistej. Chrząstka włóknista nie posiada takiej wytrzymałości i sprężystości jak chrząstka szklista, poza tym jest mniej odporna na obciążenia i kolejne urazy.

Przyczyny uszkodzenia chrząstki:

  • uraz
  • niestabilność
  • brak lub uszkodzenie łąkotki
  • zaburzenie osi stawu
  • długie unieruchomienie stawu lub ograniczona aktywność ruchowa
  • częste iniekcje dostawowe sterydów u ludzi młodych
  • schorzenia ogólnoustrojowe np. reumatyzm, dna moczanowa.

Leczenie operacyjne uszkodzeń chrząstki:

Leczeniem z wyboru chodź nie zawsze skutecznym jest leczenie operacyjne. Większość zabiegów przeprowadza się technikami  artroskopowymi chodź część wymaga miniinwazyjnego otwarcia stawu kolanowego. Możemy wyróżnić kilka rodzai zabiegów:

Zabiegi oczyszczające - polegają na mechanicznym usunięciu oddzielających się, niestabilnych fragmentów chorej chrząstki z odsłonięciem warstwy podchrzęstnej z naczyniami krwionośnymi, wykonaniu mikrozłamań i nawiercaniu warstwy podchrzęstnej (3-4 otwory na 1 cm2) na głębokość 4mm. Zabieg powoduje wydostanie się krwi i komórek multipotencjalnych z jamy szpikowej kości z wytworzeniem skrzepu, na bazie którego dochodzi do uformowania regeneratu chrząstki włóknistej.

Autogenny przeszczep chrzęstno-kostny - zmieniona chorobowo chrząstka zostaje wycięta za pomocą okrągłego dłuta wraz z leżącą pod nią warstwą podchrzęstną i kością. Przy użyciu cylindrycznego dłuta pobiera się przeszczepy chrząstki z nieobciążonej, zdrowej powierzchni kości udowej, uzyskując "łatę" zdrowej chrząstki nienoszącej cech przebytego urazu lub zmian zwyrodnieniowych. Pobrany cylinder chrzęstno-kostny wciska się w miejsce wyciętego uszkodzenia. Dzięki potencjałowi kości przeszczep ulega wgojeniu. Procedura może być wykonana kilkukrotnie celem pokrycia większego ubytku. Wygojenie ubytku pokrytego przeszczepem następuje po killku tygodniach za pomocą chrząstki szklistej.

Przeszczep autologicznych chondrocytów -  uzyskanie regeneratu ubytku bogatego w komórki chrząstki szklistej stosowane są przeszczepy komórek chrząstki namnażanych drogą laboratoryjną. Zabieg operacyjny odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym pobierana jest niewielka ilość chrząstki, która jest przekazywana do laboratorium. Drogą wielokrotnych działań biologicznych komórki chrząstki zmuszane są do namnażania. Podczas drugiego zabiegu operacyjnego hodowla komórek chrząstki wszczepiana jest w miejsce ubytku. Metoda pozwala na pokrywanie dużych ubytków chrząstki i uzyskanie w procesie gojenia, tkanki zbliżonej budową do pierwotnej chrząstki szklistej.

Zastosowanie materiałów syntetycznych – różnego rodzaju mat kolagenowych, które ma na celu mechaniczne uzupełnienie ubytku i stworzenie rusztowania dla komórek chrząstki, podobnie jak w przypadku łąkotek, co ma na celu wygojenie ubytku i wypełnienie go chrząstką szklistą. Ewentualnie zastosowanie materiałów zastępujących powierzchnię chrzęstną (resurfacing).

Czas trwania zabiegu od 30 – 60 min

Dostęp operacyjny artroskopowy: przednio-przyśrodkowy i przednio-boczny, cięcie skóry około 1 cm

Dostęp operacyjny na otwarto: przyśrodkowy, cięcie skóry 4 - 6 cm

Wymagany pobyt w AMC ART MEDICAL CENTER 1 – 2 dni