Kontakt z AMC
Flaga Polska Flaga Angielska Flaga Niemiecka
Dr Artur Śliwiński jest Członkiem
Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5
wi-fi parking klimatyzacja telewizja posiłki transport opieka 24h/7

Pobyt w AMC » Zabiegi

Pobyt w AMC

ART MEDICAL CENTER

Pobyt w Art Medical Center

Przygotowania do pobytu w Art Medical Center rozpoczyna się już w czasie pierwszej konsultacji. Otrzymasz wtedy wszystkie niezbędne informacje dotyczące zabiegu jak i niezbędnego przygotowania do pobytu w AMC.

Bardzo ważnym elementem jest wstępna konsultacja medyczna z doświadczonym chirurgiem plastycznym, który poprzez wieloletnią specjalizację w zakresie chirurgii plastycznej, zakończoną egzaminem państwowym, posiada odpowiednią wiedzę do właściwej kwalifikacji pacjenta, przeprowadzenia operacji oraz opieki pooperacyjnej i skutecznego leczenia ewentualnych niechcianych następstw i powikłań po operacji. Dlatego zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej, która jest nierozłącznym elementem chirurgii plastycznej, mogą być wykonywane tylko przez chirurga plastycznego. Liczne grono pacjentów po nieudanych operacjach przeprowadzonych przez chirurgów ogólnych, ginekologów itp. poniosło tego konsekwencje - trudne do naprawy, nawet przez wybitnego chirurga plastyka.

Podczas wstępnej konsultacji chirurg plastyczny oczekuje od pacjentki sprecyzowania oczekiwań, co do efektu pooperacyjnego. Zbiera dokładny wywiad chorobowy od pacjentki, dotyczący chorób przewlekłych, przyjmowanych leków i używek oraz obecnego stanu zdrowia. Ocenia budowę anatomiczną pacjentki pod kątem możliwości przeprowadzenia operacji powiększenia piersi, w zakresie wielkości i symetrii. W trakcie badania określa przyczyny niezadowalającego ich wyglądu, biorąc pod uwagę wady rozwojowe, zniekształcenia pourazowe lub wynikające z naturalnego procesu starzenia. Dokładne badanie lekarskie pozwala stwierdzić wszelkie asymetrie i zaburzenia w budowie piersi i całej klatki piersiowej. Wszystkie pozyskane wywiadem i badaniem informacje, pozwalają chirurgowi plastycznemu zakwalifikować pacjentkę do właściwego typu operacji i wykonać zabieg operacyjny.

Pacjentka w trakcie konsultacji powinna uzyskać informacje dotyczące:

 • właściwego postępowania przedoperacyjnego,
 • wymaganych przed operacją badań,
 • przewidywanego pobytu w klinice po operacji,
 • sposobu postępowania w przebiegu pooperacyjnym, w okresie kilku miesięcy,
 • informacji o nieuniknionych następstwach operacji,
 • możliwych powikłań i sposobie postępowania w takich sytuacjach.
 • już w trakcie konsultacji możemy zaplanować termin planowanej operacji.

Istotne ustalenia z pacjentką w trakcie konsultacji zostają odnotowane w dokumentacji lekarskiej.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU OPERACYJNEGO

Przed przyjęciem do AMC pacjentka będzie poproszona o wykonanie badań laboratoryjnych. Ich zakres uzależniony jest od wieku i stanu ogólnego:

 • morfologia krwi
 • APTT + INR (krzepliwość krwi)
 • jonogram (Na, K)
 • grupa krwi
 • EKG (obowiązkowo po  40 roku życia)
 • badanie echokardiograficzne (ECHO serca) + zaświadczenie od kardiologa (w przypadku niewydolności serca, choroby niedokrwiennej)
 • USG piersi lub mammografia
 • RTG klatki piersiowej (po 50 roku życia - zdjęcie aktualne, zrobione najwcześniej rok przed planowanym zabiegiem)
 • poziom kreatyniny i mocznik (po 50 roku życia)
 • hemoglobina glikowana (w przypadku cukrzycy)
 • TSH, FT3, FT4 (w przypadku choroby tarczycy)– jeśli wynik jest nieprawidłowy, wymagana konsultacja u endokrynologa
 • wszystkie dodatkowe badania zalecone przez lekarza w trakcie konsultacji
 • całą posiadaną dokumentację medyczną w przypadku chorób przebytych, przewlekłych

 

W trakcie konsultacji mogą zostać zlecone inne badania dodatkowe, w celu określenia aktualnego stanu zdrowia. W dniu operacji do ART MEDICAL CENTER należy zgłosić się z kompletem zleconych badań i wszelką dodatkową posiadaną dokumentacja medyczną.

Jeśli Pacjent jest palaczem, powinien zrezygnować z palenia papierosów na sześć tygodni przed operacją,- palenie tytoniu zmniejsza ukrwienie tkanek i wydolność oddechową, co powoduje wzrost ryzyka operacyjnego i utrudnione gojenie.

Na 30 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym może zaistnieć konieczność odstawienia hormonoterapii zastępczej lub tabletek antykoncepcyjnych (w porozumieniu z lekarzem prowadzącym).

W okresie 10 dni przed zabiegiem należy unikać przyjmowania leków zawierających kwas acetylosalicylowy (np. Acard, Aesan, Aspiryny, Polopiryny), preparaty acenokumarolu (np. Acenokumarol, Syncumar, Cintrom), ponieważ leki tych grup zwiększaj ryzyko nadmiernego krwawienia w trakcie operacji i w okresie pooperacyjnym, co powoduje wzrost możliwości powikłań.

W okresie 14 dni przed operacją nie należy opalać się na słońcu i korzystać z solarium, ponieważ  może to spowodować stany zapalne skóry, powierzchowne oparzenia i wzmóc podatność na infekcje.

W dniu zabiegu operacyjnego (na 6 godzin przed zabiegiem), nie należy przyjmować pokarmów, pić płynów i żuć gumy. Zgłaszając się na zabieg operacyjny nie należy stosować makijażu i  zakładać biżuterii. Swobodny i wygodny ubiór zapewnia pacjentowi komfort w trakcie pobytu w AMC i w czasie powrotu po operacji do domu. Przed zgłoszeniem się do AMC warto zapewnić sobie transport do domu po operacji. Po pobycie, wskazana może być pomoc innych osób w transporcie, ponieważ pacjentka/pacjent po zabiegu może nie być w stanie prowadzić samochodu po niektórych zabiegach (nawet przez okres 14 dni).

DZIEŃ W AMC

W wyznaczonym dniu, pacjentka/pacjetnt zgłasza się wraz z dokumentacją medyczną do Art Medical Center. Od tego momentu personel AMC zajmie się kompleksową obsługą i pomocą. Wskaże przygotowane miejsce w sali pobytu, zaznajomi z jej obsługą oraz wręczy dokumentację medyczną, z którą pacjentka/pacjent jest zobowiązany się zapoznać. 

W dniu operacji należy przestrzegać zaleceń personelu medycznego tj. ścisła dieta, przyjęcie zaleconych leków.

Każdy z pacjentów przyjęty do klinki otrzyma zestaw preparatów służących do wykonania przedoperacyjnej kąpieli, którą należy wykonać niezwłocznie. Następnie otrzyma jednorazowe ubranie, w którym należy oczekiwać na konsultację przedoperacyjną.

W trakcie konsultacji przed zabiegiem chirurg plastyczny raz jeszcze ustali zakres i obszar zabiegu jakiemu zostanie poddana pacjentka/pacjent. Zaznaczy między innymi linie cięć i linie orientacyjne do preparowania, czy obszar zabegu. Jest to również moment, w którym można raz jeszcze porozmawiać z operatorem o wysztkich zagadnieniach dotyczących zabiegu, czy opieki pooperacyjnej. Pod koniec każdej rozmowy sporządzana jest szczegółowa dokumentacja medyczna - m.in. zgoda na zabieg, zgoda na ewentualne przetaczanie krwi, czy też zgoda na znieczuenie. 

Jeśli tego wymaga rodzaj zabiegu z pacjentką/pacjentem rozmowę przeprowadzi również lekarz anestezjolog, który ustali oraz szczegółowo omówi rodzaj znieczulenia dobrany odpowiednio do sytuacji. 

Po skończonej konsultacji pacjentka zostanie odprowadzona do pokoju celem oczekiwania na zabieg i ewentualnego przyjęcia zaleconych przed zabiegiem leków.

Personel AMC zaprowadzi pacjentkę/pacjenta na salę operacyjną i przygotuje do zabiegu. Od tego momentu pacjentka/pacjent przechodzi pod opiekę doświadczonego zespołu anestezjologicznego, który przeprowadzi procedurę znieczulenia.