Kontakt z AMC
Flaga Polska Flaga Angielska Flaga Niemiecka
Dr Artur Śliwiński jest Członkiem
Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5
wi-fi parking klimatyzacja telewizja posiłki transport opieka 24h/7

ZabiegiOrtopedia › Uszkodzenia łąkotki

Łąkotki (przyśrodkowa i boczna) to sierpowate twory włóknisto-chrzęstne o przekroju trójkąta, które pokrywają 2/3 powierzchni stawowej kości piszczelowej. Zewnętrznym obwodem przyczepiają się do torebki stawowej. Są naturalnymi amortyzatorami stawu kolanowego, które przenoszą obciążenia. Funkcje łąkotek:

  • Tłumienie wstrząsów
  • Przenoszenie obciążeń
  • Stabilność
  • Rola w czuciu głębokim (skupiska proprioceptorów w rogach tylnych)

W zależności od odległości od torebki stawowej wyróżniamy w łąkotkach 3 strefy – strefę czerwoną, strefę czerono-białą i strefę białą z różnym potencjałem do gojenia i postępowaniem operacyjnym. Charakter uszkodzeń łąkotki może mieć różną etiologię, od urazów sportowych u młodych aktywnych ludzi do uszkodzeń na tle zwyrodnieniowym u ludzi starszych.

 W przypadku uszkodzenia i usunięcia łąkotki dochodzi do znacznego zwiększenia przenoszenia obciążeń na chrząstkę stawową. Prowadzi to do szybszego zużycia powierzchni stawowych i powstania nieodwracalnych zmian zwyrodnieniowych.

Leczenie operacyjne uszkodzeń łąkotki

Częściowa lub całkowita resekcja łąkotki - wykonywana standardowo w uszkodzeniach w strefie białej gdzie potencjał do gojenia jest niski, u ludzi starszych na tle zwyrodnieniowym.

Szycie łąkotki –wykonywane w przypadku uszkodzeń w strefie czerwonej i czerwono-białej gdzie potencjał do gojenia jest znacznie wyższy. Szycia łąkotki możemy dokonać kilkoma metodami: inside-outside - szwy przeprowadza się z wnętrza kolana na zewnątrz przy użyciu długich, elastycznych igieł zakończonych nicią, outside-inside - szwy przeprowadza się od zewnątrz do wnętrza przy użyciu igieł iniekcyjnych lub igieł punkcyjnych, poprzez które przeprowadza się nić oraz metoda najbardziej zaawansowana i dająca dobre efekty kliniczne i kosmetyczne all inside – łąkotka szyta jest od wewnątrz stawu za pomocą specjalnych zszywek,
Przeszczep łąkotki – Przeszczepy łąkotek możemy podzielić na syntetyczne - przeszczepy kolagenowe i poliuretanowe. Stanowią one wypełnienie ubytków w łąkotce oraz są rusztowaniem do odbudowy łąkotki oraz allogeniczne - przeszczepy ludzkie pobrane od dawców narządów i tkanek, przebadane na wykluczenie nosicielstwa wirusów i bakterii, opracowywane i sterylizowane przez Bank Tkanek.

Operacje naprawcze nie zawsze przynoszą pożądany efekt pomimo prawidłowej kwalifikacji i wykonania zabiegu operacyjnego. Celem poprawy wyników (choć nie ma jeszcze jednoznacznych doniesień na ten temat) można zastosować w miejscu uszkodzenia i szycia czynniki wzrostu pozyskane z krwi własnej pacjenta.

Czas trwania zabiegu od 20 – 40 min

Dostęp operacyjny: przednio-przyśrodkowy i przednio-boczny, cięcie skóry około 1 cm

Wymagany pobyt w AMC ART MEDICAL CENTER 1 – 2 dni